буква


буква
1. letter; character
(на пишеща машина) key
главна/малка буква a capital/small letter
начална буква an initial/a first letter
последната буква (на дума) final
с готически букви in German characters
2. печ. type (u pl.), letter
букви печ. (буквен материал) lettering, (печатарски) metal
буквата на закона the letter of the law
буква по буква word for word, letter for letter
казвам буква по буква spell (out)
държа на буквата be a stickler (for), stick to the word
(нещо) остава мъртва буква remain a dead letter
* * *
бу̀ква,
ж., -и 1. letter; character; (на пишеща машина) key; главна \букваа capital/upper case letter; малка \букваа small/lower case letter; начална \букваа initial/first letter; последната \букваа (на думата) final; с готически \букваи in German characters;
2. полигр. type (и pl.), letter; \букваи полигр. (буквен материал) lettering, (печатарски) metal; • \букваа по \букваа word for word, letter for letter; \букваата на закона the letter of the law; държа на \букваата be a stickler (for), stick to the word; изговарям \букваа по \букваа spell (out).
* * *
character: the twenty-six letters of the English alphabet - двадесет и шестте букви от английската азбука
* * *
1. (на пишеща машина) key 2. (нещо) остава мъртва БУКВА remain a dead letter 3. letter;character 4. БУКВА пo БУКВА word for word, letter for letter 5. БУКВАта на закона the letter of the law 6. букви печ. (буквен материал) lettering, (печатарски) metal 7. главна/малка БУКВА a capital/small letter 8. държа на БУКВАта be a stickler (for), stick to the word 9. казвам БУКВА пo БУКВА spell (out) 10. начална БУКВА an initial/a first letter 11. печ. type (u pl.), letter 12. последната БУКВА (на дума) final 13. с готически букви in German characters

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • буква — буква …   Нанайско-русский словарь

 • Буква А — Буква кириллицы А Кириллица А Б В Г Ґ Д …   Википедия

 • Ү (буква) — Буква кириллицы Ү Кириллица А Б В Г Ґ Д …   Википедия

 • Ө (буква) — Буква кириллицы Ө Кириллица А Б В Г Ґ Д …   Википедия

 • Буква Т — Буква кириллицы Т Кириллица А Б В Г Ґ Д …   Википедия

 • Буква Ъ — Буква кириллицы Ъ Кириллица А Б В Г Ґ Д …   Википедия

 • Ғ (буква) — Буква кириллицы Ғ Кириллица А Б В Г Ґ Д …   Википедия

 • Һ (буква) — Буква кириллицы Һ Кириллица А Б В Г Ґ Д …   Википедия

 • Буква — БУКВА. Б. называется графический знак для отдельного звука яз. в так наз. фонетических, или буквенных системах письма (в силлабических, т. е. слоговых системах, напр. в древнем ассирийском письме, графический знак символизирует слог, в… …   Литературная энциклопедия

 • Буква И — Буква кириллицы И Кириллица А Б В Г Ґ Д …   Википедия

 • Буква З — буква кириллицы З Кириллица А Б В Г Ґ Д …   Википедия


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.